LEER-WERKPUNT.NL

De sociale kaart voor Werk en Opleiding.

Leer-werkpunt is een online zoektool, gericht op leren en werken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een sociale kaart die informatie, die nu verspreid beschikbaar is, inzichtelijk maakt op één centrale website. We willen met deze tool mensen beter toe rusten voor werk en zo meer kansen bieden op een zinvol bestaan. We willen dat samen met anderen realiseren. Doet U mee?

Klik hier voor de sociale kaart Werk en Opleiding.

Link naar de sociale kaart

Download hier de folder!

Link naar de folder

“Ik zoek voor mijn cliënt de opleiding die het best hem past.”

Wat is het?

Leer-werkpunt is een digitale sociale kaart van DiSK. Deze website wordt een bron van informatie om werkzoekenden verder te helpen. Het wordt géén vacature bank. Maar een zoektool die uit het brede aanbod, op basis van persoonskenmerken, relevante diensten en organisaties weergeeft die aansluiten bij de hulp- of leervraag.

Voor wie maken we het?

Leer-werkpunt is een openbaar toegankelijk website. Intermediairs en bemiddelaars kunnen hier snel en gericht informatie vinden over scholing, arbeid en begeleiding. Maar ook burgers kunnen zelf via deze website kijken welke mogelijkheden er bestaan.

De opgenomen diensten en instellingen zijn gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan zijn door leeftijd, een handicap of beperking, een onvolledige, verkeerde of verouderde opleiding, leerproblemen, een taalachterstand, gebrek aan zelfvertrouwen of gewoon de juiste weg niet kennen.

“Ik kon snel aan de slag dankzij de beschikbare informatie.”

Hoe doen we dat?

De reeds beschikbare informatie, die nu over het internet verdeeld is, wordt op één centraal punt verzameld. Samen met partners en instellingen gaan we de gegevens bundelen en via www.leer-werkpunt.nl toegankelijk maken. Het onderhoud en beheer van de data wordt centraal geregeld zodat er uniformiteit bestaat. De gebruikers en instellingen worden actief betrokken bij het up to date houden van de gegevens waardoor de kwaliteit van de gegevens hoog blijft.

Aandachtsgebieden:

Scholing
Opleidingen (voltijds-, deeltijds- en avondopleidingen)
Om-, bij- en nascholingen
BBL-opleidingen
Cursussen (een leven lang leren)
Trainingen (BHV, heftrucbestuurder, etc.)
Certificering (competentieverhoging, EVC, etc.)
Oriëntatietrajecten en beroepskeuze
Assessment en loopbaanscan
Begeleiding
Taalcursussen (NT2 en basiseducatie)
Sociale vaardigheden (sollicitatietraining, assertiviteit, gedragstraining, etc.)

Werk
Bemiddeling naar werk
Begeleiding naar en op het werk
Re-integratietrajecten
Coaching on the job
Arbeidstraining
Arbeidskundig onderzoek/diagnostiek
Werkervaring en leer-/werktrajecten
Financiële steun/risico vermindering
Vrijwilligerswerk
Activering
Dagbesteding
“Dankzij Leer-werkpunt kan ik mee gaan doen”

Hoe nu verder?

We zijn op dit moment op zoek naar partnerschappen en enthousiaste medewerkers in het werkveld om Leer-werkpunt.nl inhoudelijk en financieel te realiseren. Deze zoeken we ondermeer bij UWV, sociale diensten, reïntegratiebedrijven en scholingsinstellingen.

Financieel
We zijn op dit moment op zoek naar partners die een financiële bijdrage kunnen leveren. In eerste instantie om het product te ontwikkelen. In tweede instantie zoeken we financiers voor de continuïteit.

Klankbord
Daarnaast zoeken we mensen die in een klankbordgroep (digitaal) zitting willen nemen. Samen bekijken we welke verwachtingen men heeft over een dergelijk instrument. Waar

 

moet deze website zeker aan voldoen en welke informatie moet er zeker op staan. Bent of kent u iemand die mee wil denken, neem dan contact met ons op.

Draagvlak / Ambasadeurs
Als laatste zoeken we enthousiaste ambassadeurs die mee willen denken over de continuïteit. Netwerkers die de zoektool in een breder verband kunnen introduceren. We horen ook graag wie we het beste (binnen uw organisatie) kunnen benaderen om te betrekken bij Leer-werkpunt.

Reacties kunnen naar
info@leer-werkpunt.nl
t.a.v. Jan Waalen

 

 

De initiatiefnemers:

Stichting Leer-werkpunt bestaat uit Onderzoeksburo DISK, iTREND webdesign en Bruut ontwerp.
Onderzoeksburo DiSK is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van complexe databestanden in het sociale segment. Zij heeft sinds 1995 haar oorsprong in onderzoek en advies op het terrein van arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. iTREND is gespecialiseerd in het optimaal toegankelijk maken van complexe databestanden op internet en Bruut ontwerp zorgt voor een heldere vormgeving.

Eerder realiseerden we de volgende succesvolle diensten:
www.DiSK-Eindhoven.nl
www.Digitale-Sociale-Kaart.nl
www.SubsidieScanner.nu
www.IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl